Menu Content/Inhalt
 

 
Nagrody

Wyróżnienie i medal im. Zofii Matysikowej

Na 56. Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Siedlcach w 2013 r. wręczono wyróżnienie i medal im. Zofii Matysikowej dr Gabrieli Osieckiej, autorce publikacji ZamKoru oraz redaktor merytorycznej ds. chemii w naszym wydawnictwie. Doceniono ją za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, popularyzację wiedzy chemicznej, rozwijanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się oraz aktywną działalność na rzecz edukacji chemicznej.
Zobacz więcej!

Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności

Komisja Polskiej Akademii Umiejętności do Oceny Podręczników Szkolnych doceniła za wysoką jakość merytoryczną i dydaktyczną podręcznik ZamKoru: Świat chemii. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy Anny Warchoł i Iwony Maciejowskiej. Zwrócono uwagę, że autorki we właściwy sposób skorelowały chemię z innymi naukami przyrodniczymi. 22 czerwca 2013 r., w siedzibie PAU w Krakowie, podczas uroczystej sesji autorom i wydawcy zostały wręczone nagrody Komisji PAU.
Zobacz więcej!Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności

Komisja Polskiej Akademii Umiejętności do Oceny Podręczników Szkolnych uznała podręcznik Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy pod redakcją Marii Fiałkowskiej za najlepszy polski podręcznik fizyki do realizacji tego zakresu. Podkreślono jego wysoką jakość merytoryczną i bezbłędność. 22 czerwca 2013 r., w siedzibie PAU w Krakowie, podczas uroczystej sesji autorom i wydawcy zostały wręczone nagrody Komisji PAU.
Zobacz więcej!

Nagroda im. Filipa Kallimacha
Redakcja "Magazynu Literackiego KSIĄŻKI" przyznała Panu dr. Markowi Godlewskiemu Nagrodę im. Filipa Kallimacha za zrewolucjonizowanie nauczania fizyki w polskich szkołach przez wprowadzenie na rynek prostych i tanich zestawów doświadczalnych. Celem nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny zapisały się na kartach polskiej oświaty. Wręczenie nagród odbyło się 21 marca 2013 roku podczas kieleckich XVIII Targów Książki Edukacyjnej EDUKACJA.
Zobacz więcej!


 
Strony:    1 | 2 | 3 | 4 | następne